Contact

Taiwan Taipei

5F-1, No.36, Ln270, Dadu Rd., Beitou Dist ., Taipei City 11259, Taiwan

Taiwan Yunlin

83-12,kan-tsu., Tzu-Tong, Yunlin 64742, Taiwan

China

No. 14, Chuang-Ji Road, Dong-Keng Village, Dong-Keng town, Dong-Guang City , Guan-Dong Province

Contact

TEL:886-5-5846066

FAX:886-5-5849632

sales@idealups.com.tw

Company:

Name:

E-mail:

Tel:

Fax:

Title:

Message:

VerifyCode: